BEWAARCOLUMN Voorkom temperatuurverschillen in het product Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist kennis en ervaring. Gelukkig hebben we in Nederland hiervoor experts paraat. In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Frendo van Heybeek, werkzaam in de regio Tholen/West-Brabant. “D e condities in de meeste aardappelcellen waren in de eerste zes maanden van dit bewaarseizoen al optimaal te noemen en die situatie bleef ook in april en begin mei gehandhaafd. De relatief koude nachten met temperaturen tussen 3 en 5 graden en overdag vrijwel nooit hoger dan 15 graden Celsius vormden ideale omstandigheden voor aardappelen in de schuur, zeker op dit tijdstip van het jaar. Nu is het, voor degenen die lang bewaren, de kunst om in de rest van de bewaarperiode alles op alles te zetten om die optimale situatie ook in stand te houden. Kiemremming is hierin Wanneer vanaf half april de eerste kiemen zichtbaar zijn, mag je niet meer aarzelen met behandelen. kiemen zichtbaar zijn, mag je niet meer aarzelen met behandelen. Zeker niet wanneer je “Als vanaf half april de eerste kiemen zichtbaar zijn, mag je niet meer aarzelen met behandelen.” een belangrijk aandachtspunt. Dit seizoen begint de kieming nu op gang te komen, vooral in de rassen Innovator en Bintje. Voor de rest is er nog maar weinig kieming te zien, wat sterk afhankelijk is van de behandelmethode van kiemremming en de condities rondom inschuren en tijdens de bewaring. Niet meer aarzelen met kiemremming Het is natuurlijk prettig dat het begin van kieming lang op zich laat wachten, maar als dan vanaf half april de eerste nog (veel) langer wil/moet bewaren en al helemaal niet wanneer blijkt dat na graven in de hoop ook op 30 centimeter diepte de aardappelen kiemverschijnselen vertonen. Gaat het om speldenkopjes, dan is/was een (eerste) gasbeurt met 10 tot 12 cc aan Chloor-IPC per ton met een interval van 3 tot 3,5 week voldoende. Zijn de kiemen het witte-puntjesstadium al duidelijk gepasseerd, dan bevelen we een dosering van 15 tot 17 cc per ton aan. In enkele rassen die gevoelig zijn voor inwendige kieming zijn inmiddels beginnende verschijnselen van binnenschot geconstateerd. We raden aan om rond half mei rassen als Innovator en Bintje hierop te controleren. Zeker wanneer ze niet tijdens het inschuren behandeld zijn met Chloor-IPC, maar alleen gegast. Kieming levert gewichtsverlies op en verlaagt de bakkwaliteit. In deze periode is het dus zaak dit verschijnsel nauwlettend in de gaten te houden. De bakkwaliteit is op dit moment gemiddeld genomen nog erg goed te noemen. De cellen die in onze bewaarbegeleiding meedraaien waarvoor wij bakmonsters nemen liggen in de regio Zuidwest in de tweede helft van april tussen de 2,0 en 2,5. Delta-T maximum 1 tot 1,2 graden Nog een ander punt van aandacht is de handhaving van een gelijke producttemperatuur in de bewaring. Vaak zien we dat met het oplopen van de buitentemperatuur verschillen in knoltemperatuur binnen de partij ontstaan, voornamelijk in schuren met enkel buitenluchtventilatie. Aan de randen en bovenop zijn de aardappelen dan dikwijls warmer dan onderin. Hierdoor kan condensvorming ontstaan en de warmere knollen gaan sneller kiemen. Dit temperatuurverschil is te voorkomen door in de computer aan te geven dat er een maximaal temperatuurverschil (delta-T) binnen de partij mag optreden. Die is gelijk te krijgen door met interne lucht te ventileren. Ons advies is om in deze bewaarperiode een delta-T van maximaal 1 tot 1,2 graden Celsius aan te houden. Het is hierbij wel van belang om ook in de gaten te houden of de totale producttemperatuur naar een gemiddelde kruipt en niet dat de gehele partij gaat stijgen in producttemperatuur. De kans daarop neemt toe zodra de buitentemperaturen flink gaan oplopen en je toch nog behoorlijk intern moet draaien, bijvoorbeeld vanwege lekvocht uit rotte knollen. Beter is het om dan deze computerinstelling weer uit te zetten en vervolgens zoveel mogelijk bij lagere (nacht)temperaturen te ventileren met een kleiner temperatuurverschil tussen de buitenlucht en de producttemperatuur. ● Aardappelwereld magazine • mei 2017 • nummer 5 13 Pagina 19

Pagina 21

Interactieve digitale archief, deze verenigingsblad of archief is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online maken van digi onderwijscatalogi.

Dossier bewaring Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication