BEWAARCOLUMN 2017/2018 extern op, evenals de verliezen. Wat we daarbij eveneens zagen, zijn behoorlijke verschillen in uitersten. In de bewaring met het hoogste gewichtsverlies van 11,8 procent lag het aantal externe draaiuren op 961 en intern op 821. Op de aardappelen in deze partij zijn bovendien nog eens extra kosten gemaakt voor drogen met kachels na inschuren. Dit was overigens, samen met een goede controle, ook de redding van deze partij Fontane die uiteindelijk tot eind juni in de schuur zijn gebleven. De partij met het laagste verliespercentage aan gewicht betrof Ramos en dit bleef beperkt tot 5,3 procent half juni. Hierop is 520 uur extern gedraaid, nog steeds boven het meerjarig gemiddelde en 462 uur intern, iets minder dan gemiddeld. Kennis van computerprogramma’s kan beter Wat leren deze cijfers en de ervaringen van het vorige seizoen voor het aankomende seizoen? Allereerst dat een goed begin het halve werk is. Telers die de bewaarapparatuur op orde hebben, met schone kanalen en ventilatoren, een aparte regeling voor iedere cel, perfect werkende voelers, muur- en dakisolatie zonder gebreken, heldere verlichting voor goede inspecties, die scoren over het algemeen ook het beste eindresultaat. Waar het bij sommigen echter nog aan schort, is het gebrek aan kennis van bewaarcomputerprogramma’s. Dat kan echt een stuk beter. Als je weet wat je na controle van de partij wilt ventileren, dan moet je vereel dunne huid van jonge doorwasaardappelen. Dat kan reden zijn om een inschuurbe“Voor kiemremming is een behandeling met CIPC nog altijd de beste remedie.” volgens in staat zijn om de bewaarcomputer dit ook uit te laten voeren. Wat dit betreft begint het aankomende bewaarseizoen niet anders dan het vorige. Voer voor de oogst metingen uit Gewichtsverliezen en ventilatiedraaiuren seizoen 2017/2018 Seizoen Verlies 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Gemiddelde 6 seizoenen 2017/2018 7,9% 407 4,9% 268 5,5% 305 6,1% 350 6,5% 394 4,8% 243 6,0% 327 7,5% 564 Draaiuren extern Draaiuren intern 520 350 481 620 668 325 494 740 Extreem is het getal van 564 externe draaiuren, normaal zijn dat er 327 in onze statistieken en de 740 interne draaiuren zijn enorm in vergelijking met het meerjarig gemiddelde van 494. Mogelijk wel anders zal de conditie zijn waarin de aardappelen straks binnenkomen. De oogst van de eerste pooten tafelaardappelen is al gaande. Wat we in de aankomende bewaarperiode kunnen verwachten, zijn glazige aardappelen als gevolg van doorwas. Voor de bewaring is het van belang in hoeverre deze glasknollen ook echt tot waterzakken over zullen gaan. Probeer met metingen van het onderwatergewicht dit zo goed mogelijk in te schatten. Extra kiemlust zal hierbij ook een rol spelen. Voor kiemremming van consumptieaardappelen is voor de rassen die ertegen kunnen een behandeling met ChloorIPC bij inschuren nog altijd de beste remedie. Waar telers dit jaar wel rekening mee dienen te houden, is de eventuhandeling noodgedwongen over te slaan. Wel belangrijk is het dit seizoen om ook bij met MH behandelde partijen toch goed op de eerste kiemingsverschijnselen te letten, aangezien deze kiemregulator door de droge omstandigheden tijdens toepassing wellicht niet voldoende is opgenomen in alle knollen. Sla oogst van plekken waar de doorwassituatie ernstig is eventueel apart op, ook bij overmaat van andere gebreken. Let dit seizoen eveneens weer op de storthoogte. Stort bij bovengrondse kanalen minimaal zo hoog als de kanaalafstand, ook bij een lagere opbrengst. Vorig jaar was de storthoogte in sommige schuren erg ongelijk, wat (opnieuw) de nodige problemen opleverde. Maak cellen vierkant vol en zorg voor een vlakke toplaag is daarom (nog een keer) het advies.” ● Aardappelwereld magazine • september 2018 • nummer 9 13 Pagina 34

Pagina 36

Heeft u een flyer, digi brochure of web mailings? Gebruik Online Touch: presentatie online uitgeven.

Dossier bewaring Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication