BEWAARCOLUMN Tijdens inschuren luiken open Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. Gelukkig hebben we in Nederland experts paraat met verstand van bewaring. In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Renould Schiffelers, werkzaam in de regio Zuid-Oost Nederland. “D e vele regen in de maanden mei/juni heeft letterlijk en figuurlijk behoorlijk veel sporen in de aardappelvelden nagelaten en daar zijn we nog niet vanaf. Met de natte dauwnachten van de afgelopen weken liggen aantastingen door de aardappelziekte toch weer op de loer en wel richting de knollen. De knolzetting heeft dit groeiseizoen over het algemeen bovenin de aardappelrug plaats gevonden. Hierdoor zagen we in de droge weken van september veel knollen blootliggen door scheuren bovenin de rug. De kans is groot dat hier sporen van Phytophthora op terecht zijn gekomen. Daarnaast zijn de onderwatergewichten van veel aardappelen hoog tot zeer hoog. Dat vraagt dus om een voorzichtige behandeling tijdens het rooien en inschuren. Het voorzichtig rooien begint al bij het rustig opnemen van de vaak taaie ruggen die dit seizoen in de löss- en kleigronden veel harde kluiten bevatten. Op de zandgronden is het juist weer de kunst om grond op de zeefbanden te houden, wat in de voorbije droge weken nauwelijks lukte. Daarnaast is een knoltemperatuur van minimaal 8 graden Celcius bij rooien belangrijk. Om te weten welke snelheden van de zeefbanden en valhoogten je het beste aan kunt Zet tijdens het inschuren alle luiken open, dan krijg je al een natuurlijke trek in de schuur. houden in de rooier en de verdere transportweg via kippers, vrachtwagens en inschuurlijnen, is het raadzaam om de boel een keer door te meten met een elektronische aardappel. Zet tijdens het inschuren alle luiken open, dan krijg je al een natuurlijke trek in de schuur. Liggen de aardappelen eenmaal netjes in de schuur, dan is het om te beginnen van belang snel te drogen. Ook al is de cel aan het eind van de dag nog niet helemaal vol, start met intern ventileren. Is de buitentemperatuur niet te laag dan kan dat gewoon met de schuurdeuren (iets) open. Dan heeft vochtige lucht de kans om de schuur te verlaten. Is het te koud buiten, ventileer dan intern met dichte deuren of de deuren iets open en de kachel erbij. Belangrijk is om de aardappelen de eerste twee weken in de schuur op een graad of 15 Celsius te bewaren. Bij rassen welke gevoelig zijn voor bacterieziek laat ik de temperatuur zakken tussen de 12 tot 15 graden Celsius. Het gaat erom dat eventuele wonden in de schil zo snel mogelijk helen en eventuele bacteriën niet te laten woekeren. Het intern ventileren direct na inschuren is eveneens van belang om in rap tempo alle aardappelen op gelijke temperatuur te krijgen. Gebeurt dit niet, dan krijg je condensvorming. De knollen blijven dan te lang nat, dat vertraagt vervolgens de wondheling en daarmee vergroot je de kans op aantasting door schimmels en bacteriën. Het is van belang dat we in het eerste traject van de bewaring voldoende ventileren en zorgen dat de aardappelen zo snel mogelijk drogen. Dan constateren we verder dat de kwaliteit van de aardappelen op door zware neerslag getroffen percelen soms niet overhoud. We signaleren daarin holle aardappelen en veel exemplaren met groeischeuren. Ons advies is, ga voor je een partij denkt te gaan inschuren eerst eens kijken hoe het ervoor staat met de kwaliteit. Doe dat samen met de eventuele afnemer en neem dan pas een beslissing of het verstandig is de partij in te schuren. In sommige gevallen is het raadzamer om naar alternatieven voor (versnelde) verwerking te zoeken dan om ze naar binnen te rijden. Ondertussen doemt in veel aardappelpartijen nog een ander probleem op en dat is de verhoogde kiemlust. Zorg daarom voor een goede verdeling van de kiemremmingsmiddelen bij het inschuren. Verder adviseren we percelen die behandeld zijn met MH in de gaten te houden op kiemlust. Na toediening van MH lijkt de opname van het middel dit jaar niet overal even optimaal te zijn geweest als gevolg van de droogte. Overleg met een adviseur wanneer het raadzaam is om te starten met gassen en welke dosering daarbij past.” ● Aardappelwereld magazine • oktober 2016 • nummer 10 17 Pagina 12

Pagina 14

Voor publicaties, online PDF's en uitgaven zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw spaarprogramma.

Dossier bewaring Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication