BEWAARCOLUMN Laat de aandacht niet verslappen Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. In deze column delen vier deskundige bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips. Dit keer een bijdrage van Anton van der Velde, werkzaam in de regio West-Brabant. “D e bewaarsituatie is zeer wisselend in Nederland, zeker in de schuren in het Zuidwesten. In een deel van de schuren waar problemen met rot waren, zijn die gelukkig goed onder controle. Nog steeds duiken echter met regelmaat verrassingen op in cellen waar tot half februari nog weinig of niks aan de hand was. Ineens komt dan een rotte plek aan het licht door lekvocht in de kanalen, veelal niet van bovenaf gesignaleerd, omdat de ellende dieper ligt. Het probleem manifesteert zich dan midden en/of onder in de aardappelhoop en ook nogal eens in de randen of hoeken van een cel. Het blijft dus continu opletten geblazen waar product met meer rot is ingeschuurd of minder ventilatielucht krijgt. We raden daarom iedereen, met her en der nog rotte knollen in de cel, aan om niet alleen boven op de hoop een dagelijkse controle uit te voeren, maar ook in de kanalen te kijken naar eventueel lekvocht. Laat de aandacht ook niet verslappen wanneer het landwerk weer begint. Wij zien ieder jaar weer dat telers dan verzuimen om in de aardappelbewaring te kijken, wat gezien de huidige situatie niet slim is. Drukplekken? Ga in overleg met afnemer In veel schuren met rot is het bewaarregime blijvend gericht op relatief veel intern ventileren om het vocht van nog alsmaar lekkende knollen door raden dan aan om op de hoop, onder die paar plekken waar het druppelt, bijvoorbeeld een houten plaat op de aardappelen te leggen, zodat de druppels op die ene plek niet diep de aardappelen in kunnen dringen, want dan kunnen ze op die plaats rot veroorzaken. Vallen ze op de plaat, dan spatten de druppels uit elkaar en ben je de piekbelasting aan vocht op die plek kwijt. Laat de aandacht ook niet verslappen wanneer het landwerk weer begint de partij te verspreiden. Bij deze partijen staat de computer op het bewaarprogramma. De hoeveelheid aan externe inkoeluren in deze maanden is daarbij beperkt, gelet ook op de lage buitentemperaturen. Een paar keer per week een halve graad Celsius inkoelen kost niet veel externe uren. Wil je extra vocht afvoeren door meer uren met buitenlucht te draaien, dan is het aan te raden het temperatuurverschil bij het inkoelen te beperken tot bijvoorbeeld 0,5 tot 1 graad Celsius. Moet er nog meer vocht afgevoerd worden, dan is het droogprogramma weer in beeld. Drogen lukt vaak in maart weer beter dan in de wintermaanden. De RV van de buitenlucht is gemiddeld lager. Verder is actueel een toename aan meldingen van drukplekken in bewaarplaatsen. De bewaarduur van dergelijke partijen is meestal beperkt door achteruitgang van de in- en uitwendige kwaliteit. Dit geldt met name voor tafelaardappelen. Veelal zie je de drukplekken pas bij het uitschuren van een partij en dan is het al te laat. Inschatten of je partij ook met drukplekken te maken krijgt, is een kwestie van terug redeneren. Was er veel sprake van rot en heb je veel moeten ventileren, dan is de kans op het ontstaan van drukplekken onder in de partij groot. We adviseren om tijdig in overleg te gaan met de afnemer om eventueel laat geplande afleverdata van dergelijke partijen naar voren te halen. De laatste weken hebben we ook te kampen gehad met een langere periode van lichte tot matige vorst. Dat leverde weer de nodige condensvorming op in schuren. Dat vormde nauwelijks problemen daar waar de condensventilatoren tijdig zijn aangezet, dus al ruim voor het intreden van de vorstperiode. Wat we nog weleens zien, is dat ook in schuren met condensventilatoren aan op bijvoorbeeld koudebruggen of plekken met slechte isolatie alsnog condensvocht ontstaat. We Ventilatiecapaciteit schiet soms tekort Wat dit seizoen extra opvalt, is dat het ventilatiesysteem in schuren met bovengrondse kanalen nogal eens tekortschiet en dat in partijen met volledige roostervloeren minder problemen voorkomen. Ook zien we meer problemen in schuren waarin twee aparte cellen slechts één gecombineerde ventilatieregeling hebben. Bij (rot)problemen in één van de twee cellen kun je dan niet apart sturen. Dan blijkt dit seizoen eveneens zonneklaar dat de ventilatiecapaciteit van de ventilatoren steeds meer tekortschiet voor moeilijke situaties met veel rot. Dat vraagt om meer ventilatiecapaciteit. Dus in plaats van 100 kuub lucht per kuub aardappelen adviseren we zo zoetjesaan na te gaan denken over plaatsing van ventilatoren met een capaciteit van 120-130 kuub lucht per kuub aardappelen, zeker voor partijen die bestemd zijn voor lange bewaring.” ● Aardappelwereld magazine • maart 2018 • nummer 3 13 Pagina 28

Pagina 30

Voor presentaties, online clubmagazines en magazines zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw relatiemagazines.

Dossier bewaring Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication