BEWAARCOLUMN Voorkom verder vochtverlies Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. Gelukkig hebben we in Nederland experts paraat met verstand van bewaring. In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Laurens Persoon, werkzaam in de regio Flevoland. “M omenteel liggen de extra bewaarverlies. Komen aardappelen over het algemeen goed beheersbaar in de bewaarplaatsen. De periode van wondheling is achter de rug. In enkele schuren is het nog even opletten wanneer knollen met aantastingen van roodrot mee ingeschuurd zijn. Het lekvocht komt langzaam vrij en kan, wanneer omliggende knollen rooibeschadigingen hebben opgelopen, onverwachts voor uitbreiding van aantastingen zorgen. In aardappelen van zandpercelen die onder warme omstandigheden gerooid zijn, zien we de laatste weken meer Pythium-rot de kop opsteken. Dit is rot die snel kan uitbreiden in de bewaring. Controleer daarom regelmatig de kanalen op signalen van lekvocht en neem extra drogende maatregelen als de tekenen daarvan zichtbaar zijn. Helemaal schadevrij liggen de aardappelen niet in de schuur. Op heel veel plekken liggen knollen met verschijnselen van stootblauw. Hier valt met de manier van bewaren echter niets meer aan te veranderen. Doordat gemiddeld genomen meer rooibeschadigingen in de partijen voorkwamen dan normaal, is al tijdens de wondhelingsperiode extra vochtverlies opgetreden. Belangrijk voor de komende bewaarperiode is om verder verlies van vocht Het komt nogal eens voor dat de bovenste laag in de cel wat rapper kiemt dan een halve meter en verder eronder. te voorkomen. Zeker nu op de meeste plaatsen weinig (vochthoudende) tarragrond met de aardappelen mee is ingeschuurd. Probeer daarom als het kan zo weinig mogelijk te ventileren. In dit najaar is het echter af en toe wel lastig om voor die weinige ventilatiemomenten ook het meest ideale moment te vinden. De dag- en nachttemperaturen zijn bij vlagen erg hoog, 10 tot 13 graden Celsius is geen uitzondering. Hou daarom de weersvooruitzichten goed in de gaten om niet voor verrassingen te komen te staan bij eventueel standaard geprogrammeerde ventilatiemomenten. In de periode van terugkoelen, die op veel plaatsen nog door zal lopen tot eind december, is het van belang de producttemperatuur zo langzaam mogelijk te laten zakken. Wij adviseren maximaal 1 graad Celsius per week. De minimale bewaartemperatuur van de knollen hoort uiteindelijk uit te komen op 6 tot 8 graden Celsius, afhankelijk van ras en bestemming. De meeste aardappelen zijn ingeschuurd bij een temperatuur van 15 tot 18 graden Celsius. Daarmee ligt de totale periode van terugkoelen dit jaar op ruim tien weken. Let bij het terugkoelen ook op het temperatuurverschil tussen product en kanaalvoeler. Zijn de bewaarcellen gevuld met goed product, hou dan een minimumverschil van 3 graden aan. Daardoor blijft de ventilatietijd zo beperkt mogelijk. Dit is vooral van groot belang bij partijen met nauwelijks grond in de cel, want daarmee voorkom je in de partij (rood)rotte knollen voor, hou dan een kleiner verschil aan van 1,5 tot 2 graden Celsius, dan is ook de ventilatietijd wat langer. Kun je langere tijd niet extern ventileren, probeer dan regelmatig intern te ventileren. Zo verdeel je het eventueel vrijkomende vocht van de rotte knollen door de hele partij. Verder is in enkele partijen de kiemlust vrij groot. Bij aardappelen die een veldbehandeling met MH (maleïne hydrazide) hebben gehad, is het goed opletten. Bij enkele percelen zal de MH door het warme en minder groeizame weer na toediening wat minder in de planten/knollen worden opgenomen dan wenselijk. Kijk eerst goed of de kieming door de hele (diepte van de) partij aan de orde is. Het komt nogal eens voor dat de bovenste laag in de cel wat rapper kiemt dan een halve meter en verder eronder. Graaf daarom flinke kuilen om een goed oordeel te vormen om zo het juiste moment van kiemrembehandeling te bepalen. Partijen die onder goede opname-omstandigheden behandeld zijn met MH lijken nu rustig. Hier komt de aanvullende gasbeurt pas vanaf medio januari aan de orde.” ● Aardappelwereld magazine • december 2016 • nummer 12 15 Pagina 14

Pagina 16

Scoor meer met een web winkel in uw boeken. Velen gingen u voor en publiceerden magazines online.

Dossier bewaring Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication