BEWAARCOLUMN Een bewaring is geen ziekenhuis Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. Gelukkig hebben we in Nederland experts paraat met verstand van bewaring. In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Laurens Persoon, werkzaam in de regio Flevoland. “Wie nu nog een goede partij met bewaaraardappelen in de schuur heeft liggen, kan niet anders dan zeer tevreden zijn over de kwaliteit van het ingeschuurde product. Uiteraard zal je dan een goede schuur tot je beschikking hebben en de nodige kennis van het bewaren, met of zonder hulp van een adviseur. Maar dat niet alleen, want ongetwijfeld heeft u dan ook de teelt en oogst van het aardappelgewas volledig onder de knie. Waarom schrijf ik dit? Simpelweg omdat in een relatief makkelijk bewaarseizoen als het voorbije wederom bewezen is dat wie een matig en beschadigd product inschuurt, geen goed product kan uitschuren en zeker niet lang bewaren. In december schreef ik in deze bewaarcolumn nog het volgende: ‘Helemaal schadevrij liggen en kiemproblemen te voorkomen. Haal het maximale uit de bewaring door computerinstellingen aan te passen. weer van toepassing. Partijen als zojuist beschreven zijn het afgelopen seizoen dikwijls vroegtijdig afgezet. Het was overigens ook lang niet altijd nodig om de aardappelen zo beschadigd in te schuren. Telers die geduld hadden, door te wachten op regen of die hun percelen kunstmatig regen hebben toegediend, hadden nauwelijks last van “Een computer is een prachtig hulpmiddel, maar kan niet zelf denken.” de aardappelen niet in de schuur. Op heel veel plekken liggen knollen met verschijnselen van stootblauw. Hier valt met de manier van bewaren echter niets meer aan te veranderen.’ Het gezegde ‘een bewaring is geen ziekenhuis’ is ook op dit bewaarseizoen schade. En laten dat nu juist de telers zijn waarvan momenteel nog een topkwaliteit product in de schuur ligt. Wat heb ik voor deze telers nog als advies voor de laatste weken van bewaring? Eigenlijk niets anders dan: zorg dat je de producttemperatuur zoveel mogelijk constant houdt. Controleer de isolatie Waar ik nog wel wat meer advies voor heb zijn alle telers die nu de schuur al een poosje leeg hebben. Zeker wanneer het oudere schuren betreft waarvan de isolatie niet helemaal meer in orde is. Een goede isolatie wordt uit het oogpunt van klimaatverandering steeds belangrijker, niet zozeer tegen kou, maar juist ook tegen de warmte, zo hebben we het afgelopen bewaarseizoen weer kunnen ervaren. Overweeg desnoods een compleet nieuwe isolatie wanneer je de laatste jaren veelvuldig problemen had met zaken als condens en kieming als gevolg van die temperatuurbeheersing. Denk daarbij ook eens aan de aanschaf van luchtcirculatieventilatoren voor ophanging in de nok van de schuur. Daarmee valt veel aan vochtStel computer regelmatig bij Een ander punt dat we in de praktijk nog regelmatig tegen komen is dat de computer vaak op standaard instellingen blijft staan. Het advies dat ik graag wil meegeven aan deze mensen; haal het maximale uit de bewaring door instellingen aan te passen. Het ingeschuurde product is immers elk jaar weer anders. Volg eventueel de komende periode eens een training bij één van de leveranciers van bewaartechniek. Dit om meer inzicht in de computer en het bewaarproces te krijgen. Een computer is een prachtig hulpmiddel, maar kan niet zelf denken. Telers die hun computer louter op de automaat zetten, hebben vaak te kampen met extra gewichtsverliezen en voortijdige kieming in hun product dan telers die instellingen regelmatig aanpassen en de computer met verstand benutten. Inspelen op de situatie voorkomt draaien met teveel drogende lucht, te grote temperatuurverschillen tussen kanaal en producttemperatuur en onvoldoende wondheling. Bewaren is finetunen. Ga daarom goed voorbereid het nieuwe bewaarseizoen in. Controleer bestaande apparatuur op hun werking, de gebouwen op hun conditie en verdiep in kennis. Ik wens iedereen alvast een goede en vooral secure oogst toe.” Aardappelwereld magazine • juli 2017 • nummer 7 13 Pagina 21

Pagina 23

Voor clubmagazines, online vakbladen en onderwijs catalogi zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw mailings.

Dossier bewaring Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication