BEWAARCOLUMN Seizoen met kleine bewaarverliezen Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. Gelukkig zijn in Nederland experts te raadplegen die hier verstand van hebben. In deze column delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips. Dit keer een bijdrage van Anton van der Velde, werkzaam in de regio West-Brabant. “Het bewaarseizoen 2016-2017 is voorbij en daarmee is een mooi moment aangebroken om even terug te blikken op de praktijkresultaten. Jaarlijks houden we van een groep klanten bewaarverliezen en het aantal ventilatie-uren bij. Rondom het inschuren in het najaar van 2016 hadden we de verwachting dat de bewaarverliezen dit seizoen weleens hoog op zouden kunnen lopen. Het gros van de aardappelen kwam namelijk heel droog en met slechts weinig aanhangende grond binnen. Daar zaten de nodige aardappelen van beregende percelen tussen en ook daarvan kwam nauwelijks product met grond mee de cellen in. Ervaring uit het verleden leert dat schoon product makkelijk uitdroogt en dat je product met veel verlies aflevert. Dit jaar ging dat verhaal echter niet op, want de bewaarverliezen waren juist relatief gering. Partijen die in april en mei naar een afnemer gingen, hadden een gemiddeld gewichtsverlies van slechts 4,2 procent. Uit onze metingen van de afgelopen vijf jaar rolt een gemiddeld cijfer van 6,1 procent en dat is dus behoorlijk hoger. Ook bij de in juni afgeleverde aardappelen lag het gemiddelde gewichtsverlies lager. Dit jaar kwamen we uit op 5,0 procent en het vijfjarig gemiddelde voor juni van de voorbije jaren is 6,6 procent. Cijfers van juli hebben we op dit moment van schrijven nog Het lage verliespercentage is hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan het geringe aantal externe draaiuren in de onderzochte schuren. niet paraat. Het lage verliespercentage is hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan het geringe aantal externe draaiuren in de onderzochte schuren. Bij vrijwel alle partijen waarvan het verlies bepaald is, hebben telers op ons advies vanaf het begin geprobeerd om niet meer extern te draaien dan strikt noodzakelijk. Verder kan een rol gespeeld hebben dat de aardappelen bij de oogst goed afgerijpt waren door de warme septembermaand. De knol had vanaf inschuren daarmee al een redelijk sterke schil die de verdamping uit de knol tegengaat. Weinig extern ventileren Bij alle bewaarcellen zijn we al vanaf het begin zeer alert geweest om zo weinig mogelijk externe draaiuren te maken. Dit kon in de meeste gevallen ook, omdat er ten opzichte van voorgaande jaren weinig rotte knollen in de partijen zaten. Voorgaande jaren hadden we in de twee tot vier weken na inschuren soms ineens met diverse rotte knollen in de partijen te kampen. Dit jaar bleef dit verschijnsel grotendeels uit. In jaren met meer rot in de partijen ben je soms genoodzaakt meer draaiuren te maken om (veelal) een klein deel van de partij waarin de problemen zitten, goed te houden. Daardoor resulteert dit extra drogen in de rest van de goede aardappelen alleen maar in een hoger gewichtsverlies. Je kunt ook niet anders, want in dergelijke situaties is het van belang om het lekvocht van de rotte knollen zoveel mogelijk door middel van intern draaien door de partij te verdelen. Met groot temperatuurverschil werken Om dit seizoen zo weinig mogelijk externe draaiuren te maken, hebben we telers geadviseerd om de aardappelen METHODE GEWICHTSVERLIESBEPALING “Bij inschuren van de aardappelen brengen we twee tot drie monsterzakjes per cel in de hoop. Het gewicht van elk zakje is exact 15 kg. Aanhangende grond halen we weg om geen indroging van grond te meten. Ook brengen we geen halve knollen in de zak. De monsterzakjes plaatsen we in de hoop op een hoogte van 2 meter. Bij bovengrondse kanalen op een positie precies tussen twee kanalen in. Het is belangrijk om het bij alle cellen op dezelfde manier te doen. Voordat we de meting starten, zetten we de urentellers van de computer op 0. Na het uitschuren van de aardappelen wegen we de zakjes binnen een paar dagen opnieuw op dezelfde weegschaal als waarmee we ook in het begin hebben gewogen. Snel na uitschuren wegen van de monsters is heel belangrijk. Blijven de monsterzakjes nog een week staan, dan is het verlies alweer veel hoger, zeker wanneer ze niet in een ruimte staan die afgesloten is van de buitenlucht. Bij het uitschuren noteren we uiteraard ook het totaal aantal ventilatie-uren, gemeten door de computer.” 12 Aardappelwereld magazine • september 2017 • nummer 9 Pagina 22

Pagina 24

Voor relatiemagazines, online lesmateriaal en clubmagazines zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw mailings.

Dossier bewaring Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication