BEWAARCOLUMN Overweeg mechanische koeling bij langbewaring Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Laurens Persoon, werkzaam in de regio Flevoland. “Bewaarseizoen 2018 loopt op zijn eind. De meeste schuren die zijn uitgerust met buitenluchtventilatie zijn al enige tijd leeg, en binnen nu en een paar weken vertrekken ook de laatste partijen uit bewaringen met mechanische koeling. Over het algemeen is wat momenteel aan aardappelen van de oude oogst nog binnen ligt van de beste kwaliteit van dit seizoen, daar valt verder niet zoveel over te zeggen. Wel over wat tot nu toe zo lang mogelijk is bewaard in schuren met buitenluchtventilatie. Over het algemeen kunnen we als adviseurs constateren dat langbewaring in schuren zonder koeling steeds lastiger wordt. Dit als gevolg van de Voor allen die een schuur hebben met buitenluchtventilatie en die toch langer willen blijven bewaren achten we het raadzaam eens te gaan rekenen aan een investering in een (schuur met) koelinstallatie. en achteruitgang van de (bak-) kwaliteit tot gevolg. In sommige gevallen is besloten tot nog een extra gasbeurt met Chloor‘Langbewaring met enkel buitenluchtventilatie is steeds lastiger in Nederland’ gemiddeld hogere temperaturen gedurende het hele jaar, dus ook al vroeg in de maanden mei en juni. Langbewaring met buitenluchtventilatie steeds lastiger Ook dit jaar hadden aardappeltelers met bewaaraardappelen te kampen met zowel hoge dag- als nachttemperaturen. Daardoor steeg in veel schuren de producttemperatuur al gauw tot onbeheersbare waarden, met extra snelle kieming IPC. Daarin schuilt bij hogere producttemperaturen echter al gauw het gevaar van het ontstaan van inwendige kieming. Een ras als Innovator staat hier bekend om, maar ook andere rassen kunnen bij hoge knoltemperaturen te maken krijgen met inwendige kiemvorming. Dit seizoen hadden veel telers ook nog eens te kampen met relatief veel rot, al tijdens het inschuren van de aardappelen. Daarbij was veel droging nodig in de beginperiode, en dat heeft ervoor gezorgd dat knollen sneller zijn verouderd. Nu, alle genoemde invloeden maken dat langbewaring met enkel buitenluchtventilatie steeds lastiger is in Nederland. Voor allen met dergelijke schuren die toch langer willen blijven bewaren achten we het raadzaam eens te gaan rekenen aan een investering in een (schuur met) koelinstallatie. Betrek daarbij ook direct afnemer(s) van de aardappelen, is ons advies. Dit om na te gaan of de benodigde uitgaven daarvoor ook zijn om te zetten in winst. Vergroot ventilatiecapaciteit In het verlengde van dit advies raden we aan om, voor wie het betreft, eveneens te kijken naar de capaciteit van kachels en ventilatoren. We constateren namelijk dat die in een stijgend aantal gevallen tekortschiet en dit gegeven loopt parallel met de toename van het inschuren van nat product in combinatie met rot. Belangrijk is dan om zo snel mogelijk na het inschuren, rekening houdend met de wondheelperiode, het product te drogen. Dat kan alleen met voldoende kachel- en ventilatiecapaciteit. Voldoende kachelcapaciteit is aanwezig wanneer je daarmee 1 m3 lucht met ongeveer 5 graden kunt verhogen in de bewaarruimte. De benodigde kachelcapaciteit is hierbij afhankelijk van de ventilatiecapaciteit. Gaat het om ventilatiecapaciteit, dan is gelet op de huidige klimaat- en oogstomstandigheden, al gauw 120 tot 140 kuub lucht per kuub aardappelen gewenst. Zeker voor partijen die bestemd zijn voor lange bewaring. Verder raden we aan om altijd even de werking van de diverse voelers te controleren, want de metingen wijken nogal eens af tijdens de bewaring, is de praktijkervaring. Je checkt ze het handigst door ze samen in een koker met stilstaande lucht te plaatsen en dan de gemeten temperaturen te vergelijken. Waar het eveneens nog weleens aan schort, is het aantal voelers per cel. Wij raden aan om minimaal één producttemperatuurmeter per 100 ton in de cel te plaatsen voor betrouwbare metingen.” ● Aardappelwereld magazine • juli 2018 • nummer 7 17 Pagina 32

Pagina 34

Scoor meer met een online shop in uw club bladen. Velen gingen u voor en publiceerden archief online.

Dossier bewaring Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication