BEWAARCOLUMN Hou de producttemperatuur constant Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. Gelukkig zijn in Nederland experts te raadplegen die hier verstand van hebben. In deze column delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Renould Schiffelers, werkzaam in de regio Zuid-Nederland. “V eel aardappelcellen zijn inmiddels al leeg. De laatste maand verliep het uitschuren zelfs in versneld tempo. Niet alleen omdat de prijzen voor vrij product aantrekkelijk waren, maar ook omdat partijen niet langer in de schuur konden blijven liggen. Verminderde bakkwaliteit, niet langer houdbare kieming en de aanwezigheid van drukplekken speelden daarbij ook een belangrijke rol. De aardappelen die het tot nu toe volgehouden hebben zijn echt de beste. We kunnen zelfs constateren dat hier, gezien het late tijdstip van het bewaarseizoen, vrijwel niets mis mee is. Waar we hierbij wel aandacht aan hebben besteed – en dat doen we nog steeds – is de bewaartemperatuur van het product. Afhankelijk van de schuur waarin ze liggen, buitenluchtventilatie of mechanische koeling, is deze met name bij de buitenluchtventilatie­bewaringen zo nodig iets verhoogd. Dat heeft te maken met de hoge buitentemperaturen die we, onder meer begin mei, hadden. De binnentemperatuur is dan lastig constant te houden en temperatuurschommeling kan een product als de aardappel, zeker op het eind het bewaarseizoen, niet gebruiken. Dus kun je beter naar een producttemperatuur gaan die je wel constant kunt houden, dan praat je over 7 tot wel 9 graBelangrijk is het product wat nu nog in de schuur ligt op constante temperatuur te houden. den Celsius. Dit is overigens ook een belangrijk aandachtspunt voor de telers die in de afgelopen weken delen van een cel hebben leeggereden. De schuurdeuren hebben soms bij warme buitenlucht opengestaan en er is extra veel warme lucht in de ruimte waar geen aardappelen meer liggen. Belangrijk is het product dat er nog wel ligt op temperatuur te houden. Dicht als het nodig is, en kan, de kanalen af tussen het lege deel van de schuur en daar waar nog aardappelen liggen om voldoende (afkoelende) lucht door de hoop te kunnen draaien. Een ander aandachtspunt is het onder controle houden van de kieming. Dat kan in de goede partijen die er nu nog liggen veelal volstaan met een onderhoudsdosering van 10 millimeter Chloor­IPC per vier weken, voor degenen die met dit product werken. Voor schuren waarin MH of ethyleen is toegepast kan een ander onderhoudsadvies gelden. Verder is het tot nu toe en ook de komende weken belangrijk het CO2­gehalte in de schuren niet te ver op te laten lopen. Wanneer je de computer op een 24­uurs regime hebt ingesteld, dan adviseren we meestal om de 8 uur gedurende 5 minuten de cellen te ventileren. We blijven er bij de telers op hameren om iedere dag naar het product in de schuur te kijken. Wacht niet te lang met afleveren wanneer je het achteruit ziet gaan, bijvoorbeeld door versnelde kieming. Overleg tijdig met je afnemer of langer bewaren nog verstandig is. De ervaring van de voorbije maanden is dat we her en der toch nog meer dan verwacht drukplekken tegenkwamen bij het uitschuren. Dan nog een tip: kijk bij het uitschuren eens goed naar de hoop, ga na waar eventuele problemen zitten en probeer uit te vinden wat daarvan de oorzaak is. Tot dan heb je alleen maar op de hoop gecontroleerd, maar bij het leeghalen van de schuur zie je pas een hele doorsnede van de 5 meter aan aardappelen. Daar zitten soms op verschillende plaatsen aardappelen tussen van mindere kwaliteit, nat, rot of met extra kiem. Het kan zijn dat een deel van de roosters dicht zat, of een ventilator niet op voldoende capaciteit heeft gedraaid. In het laatste geval zie je dan bijvoorbeeld een hele streep van voor tot achter in de hoop. Maar hier blijft het natuurlijk niet bij. Neem daarna ook direct actie om de oorzaak te verhelpen. We zien nogal eens dat telers na het uitschuren pas weer in de cel terugkomen bij het inschuren van de nieuwe oogst. Daarom het advies: neem zo snel mogelijk actie bij geconstateerde tekortkomingen, voor je ze weer vergeten bent. Maak kanalen en rooster zo snel mogelijk schoon. Controleer de ventilatoren, laat de capaciteit meten en let op aanslag op de rotorbladen. Dicht eventuele spleten in het dak of de drukwanden, zodat problemen zich het volgende bewaarseizoen niet herhalen.” ● Aardappelwereld magazine • juni 2016 • nummer 6 13 Pagina 9

Pagina 11

Heeft u een onderwijsmagazine, blue berry of online nieuwsbrieven? Gebruik Online Touch: handleiding digitaal op uw website plaatsen.

Dossier bewaring Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication